ENERGILÄRA

Alla deltagare i Energilära nivå 2 är nu i full gång med att utvecklas i sitt medvetande.
Till nästa utbildningsdag har de som uppgift att undersöka sina egna energier och de energier som ligger utanför i det större….

Fint att få vara med på deras resa!

Fint att se…….

när självkännedomen ökar,

när smärtan över – hur livet borde vara – minskar,

när människor blir mer harmoniska,

när de blir mer balanserade och därmed lyckligare.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Back to top