Fokus

Tänk om det mänskliga livet bestod av ett fokus på goda gärningar i stället för det egna egots viktighet.

One Response to “Fokus”

  1. Ja, fokus på goda gärningar där det blir en nytta för helheten i stället för på egot – det är ett utvecklingsstadium att sträva efter. Du hjälper till och visar vägen Susanne. Tack!

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Back to top