Vårt universum består av energi, mer eller mindre fast i sin form, mer eller mindre fysisk. Olika energier har olika frekvenser och vårt universum har även olika dimensioner. Den mänskliga existensen består av en fysisk och en energikropp. Den fysiska kroppen tillhör jorden och energikroppen tillhör en annan dimension. Energikroppen vandrar mellan olika jordiska liv för att utvecklas. Utbildningen om Energilära är för dig som vill förstå och lära dig kunskapen om energi.

Vad är kvantfysik?

Den grekiske filosofen Demokritos (cirka 460 f. Kr) anses ha grundat läran om atomerna, materiens allra minsta byggstenar. Han menade att allt i universum består av antingen tomhet eller mycket små elementpartiklar – atomer – som rör sig slumpmässigt i kosmos. Ibland kolliderar de och klungar ihop sig till fasta kroppar.

Det var först i början av 1900-talet som tekniken gjorde det möjligt att bevisa atomernas existens. Forskarna upptäckte en mikroskopisk värld som bestod av protoner, elektroner och andra partiklar.

Kvantfysik blev den nya fysiken med syfte att beskriva fenomenen som sker i den mikroskopiska världen. Den brittiske fysikern och nobelpristagaren (1933) Paul Dirac var delaktig i att grunda kvantmekaniken. Han visade att universum är fyllt av ett vakuum som innehåller en djup mystisk energi.

Universums minsta byggstenar

Albert Einstein tillsammans med många fysiker ville inte acceptera kvantfysiken och vägrade tro att den kunde vara en beskrivning av verkligheten. Dessa tvivlande fysiker visade sig ha fel. Enligt forskningen är kvantfysikens teorier den mest exakta och kraftfulla beskrivningen vi har av vår värld idag. Det är materiens minsta byggstenar som genom the Big bang har format den struktur Universum har idag. Fysikerna säger att har de en god matematisk uppfattning om kvantfysiken men kan ännu inte ge det en verklighetstolkning som känns rimlig.

Vill du vill lära dig mer om kvantfysik och forskningen? Du hittar program på UR Play och SVT Play (Vetenskapens Värld).

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Back to top