Utbildning är ett naturbehov

Vi människor behöver bli sedda och känna att vi existerar i ett sammanhang. Vi behöver göra något som vi upplever är både utvecklande och meningsfullt. Konflikter, stress och en arbetsplats med brist på utveckling riskerar att stagnera och uppfattas negativ av både medarbetare och kunder. Enligt Arbetsmiljöverkets kampanj ”Se upp för de dolda farorna på arbetsplatsen” kostar en utbränd medarbetare arbetsgivaren i genomsnitt cirka 400 000 kronor i produktionsbortfall.

Organisation och ledarutveckling

Jag utbildar grupper och organisationer i förändringsprocesser. För att utbildningen ska bli så effektiv som möjligt börjar vi med att inventera företagets eller organisationens nuläge. Vi gör en åtgärdsplan och en skräddarsydd utbildning som syftar till att lösa svårigheterna som företaget upplever. Viktiga delar i utbildningen är medarbetarnas självkännedom, hur företaget kommunicerar, konflikthantering, grupprocesser, handledning, coachning, chefscoachning och feedback.

Gruppen utvecklas

En grupp består av många olika människor som alla har sin egen verklighetsuppfattning. Varje individ har sin egen vilja och värderingar. Varje enskild person har olika erfarenheter, kompetens och förväntan och behöver synliggöras. För att gruppens process ska leda till en effektiv utveckling med positiva förändringar behövs:

  • Tydliga mål
  • Kommunikation
  • Samarbete
  • Trygghet

Förändringsarbetet sker både på individuell nivå och på gruppnivå genom olika övningar och uppgifter. Som opartisk utvecklingskonsult är möjligheten större att skapa en positiv förändring då grunden för arbetet är just att vara opartisk.

Ledaren utvecklas

Jag utbildar företagsledare som behöver utvecklas i sitt uppdrag att leda andra. Eftersom varje ledaruppdrag består av olika förutsättningar och utmaningar utgår vi från ledarens egen individuella utveckling, verklighetsuppfattning och upplevda svårigheter. En bra förutsättning för att bli en god ledare är att ha självkännedom. Utbildningen innehåller:

  • Personlig reflektion och analys av det egna beteendet är en del av ledarutbildningen
  • Individens verklighetsuppfattning
  • Vi undersöker vilka mönster ledaren agerar från
  • Hur uppfattar individen livet, vilka svårigheter, tolkningar, konflikter, tankar och känslor möter ledaren i sig själv

En medveten ledare med reflektion och insikter skapar ett positivt ledarskap. Ledaren får möjlighet att skapa en trygg arbetsplats med tydlig kommunikation som i sin tur leder till förändring och utveckling för sig själv och sina medarbetare. Sessionerna för en individuell utbildning är vanligen månatliga.

Chefen behöver coachning

Coachen är din extra kraft när du upplever stagnation, brist på glädje och energi i din chefsroll. Med mig som coach får du möjlighet att utvecklas och förändra ditt liv på det sätt du önskar. Coachen ställer frågor och ifrågasätter din sanning. Coachen hjälper dig att uppnå de mål du själv satt upp.

Det kan vara svårt att på egen hand klara av ett förändringsarbete när det behövs kraft och insikter för att bryta ett beteendemönster. Ett exempel är när människor läser fantastiska böcker om personlig utveckling utan att ändra sitt beteende och blir sedan besvikna för att ingenting förändras. Men hur kan förändring ske utan nytt beteende?

  • Samma beteende ger samma resultat
  • Nytt beteende ger nya resultat

Med mig som coach får du en egen ”påhejare”, någon som tror på dig och ger dig kraft att våga gå förbi din egen bekvämlighet och utmana dina rädslor. Du kommer att uppleva utveckling, resultat och förändring i ditt liv!

Rekrytering

Jag har genomfört många lyckade rekryteringsuppdrag, med framgångsrika urval och resultat. Ibland hanterar jag hela processen med urval, intervjuer, tester och rekommendation av ny medarbetare. I andra uppdrag medverkar jag efter urvalet, till exempel vid intervjutillfället eller för att ta fram ytterligare urval och rekommendation av ny medarbetare.

Affärsrådgivning

De hinder du uppfattar som ägare, ledningsgrupp, ledare eller anställd behöver inte vara identifierade vid förfrågan. Utvecklingsarbetet kan under pågående process leda till omorganisation, byte av VD, annan ledare eller anställda.

Exempel på uppdrag

Jag har förmånen att arbeta med ägare och ledare i stora bolag inom näringslivet samt med ledare inom departement och offentlig sektor. Jag arbetar även med ledare i små bolag som har få anställda samt med enskilda näringsidkare och ledare i stiftelser.

Det är extra roligt när jag får utbilda konsulter som arbetar inom ledarskap, organisation och utveckling. Det betyder att de har självkännedom, är engagerade och vill utvecklas för att bli ännu godare människor och konsulter. Det är ett mycket inspirerande arbete att utveckla och nå så många ledare och konsulter som vill bidra till ett bättre arbetsklimat.

Under flera år har jag arbetat med en organisation som består av 50 underentreprenörer. Uppdraget upphandlades av en kommun med följande riktlinjer: identifiera svårigheter, handledning, grupprocesser, konfliktlösning, kommunikation, stormöten samt att behålla uppdragsgivarens vision och affärsidé.

Nuvarande verksamhetsområden är IT, tung industri, el, finans, omvårdnad, kultur, departement, ledarskap, bygg, media och hälsa.

Vill du veta mer?

Hör av dig och berätta om dig själv och din organisations behov. Jag erbjuder rådgivning samt skräddarsydda utbildningar för dig och dina medarbetare.
Arvode enligt offert.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Back to top