Näthat

NÄTHAT
Näthat är ett trist fenomen som diskuteras i olika forum just nu.
Ett antal offentliga personer, så som Malou von Sivers och Alexandra Pascalidou m fl har gått samman för att försöka sätta stopp för hatet som sprids via social media. Det tycks vara så att näthatet är ett stort problem för barn, ungdomar och vuxna även utan att personen är offentlig.

Plats för ett ställningstagande…fint att människor reagerar och går samman för att försöka stoppa detta trista beteende hos människor.

Hat är en känsla som en människa känner i sig själv. Att hata innebär en brist på känslor av respekt och ödmjukhet för sig själv och andra. En människa som hatar och angriper andra via spel, bloggar, Facebook och annan social media tar sig rätten att skada andra och föder sig själv med negativ energi.

Det finns ingen positiv kraft i hat. Om du känner ett behov att skada, och det är den kraften som driver dig – att skapa elaka inlägg – så har du ett behov av att känna dig bättre än den du skriver till.

En inneboende känsla av missnöje, som lever i dina känslor, kan skapa avundsjuka på andra människors framgång. Detta kan leda till känslor av hat. Hatet kan även bestå av fördomar och därmed rädsla. Den egna känslan av otillräcklighet kan leda till känslor av hat, riktade mot människor som uppfattas som lyckade.

Det finns alltid en orsak till varför en människa hatar. Kanske en brist på omtanke under uppväxten. Ingen i din omgivning visade dig hänsyn gällande dig och dina känslor. Vissa växer upp i en miljö där hatet alltid funnits som något naturligt och använts som en kraft för överlevnad och styrka.

Hur som helst – hatet, denna kraft och energi, skadar dig själv och andra.
Du som hatar – har du någon gång funderat över varför du har denna känsla?

Att fundera över sina egna känslor leder till ökad självkännedom. En ökad självkännedom kan få dig att må bättre. Att sitta fast i känslor av hat är inga positiva känslor som leder dig framåt.

Om du är barn eller ungdom och hatar så kan vi önska att du får träffa många människor som möter dig med värme…på din väg. Om du är vuxen har du mycket mer ansvar. Och det även om du fått utstå mycket svåra saker. Du gör dina val och skapar ditt eget liv…så låt inte gamla mönster förstöra ditt liv.

Hat gör ingen människa lycklig!

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Back to top