Hypnos är ett förändrat medvetandetillstånd. Under hypnos kan förändringar ske i det undermedvetna.

Självkänsla är den känsla du har till dig själv

Självkänsla är hur du upplever dig själv och om du förtjänar att må bra. Din självkänsla bygger på vilka insikter du har om dig själv och hur du förhåller dig till den kunskapen, din självbild. Med en god självkänsla styr du ditt liv utifrån dina egna behov och kan du skapa det liv du vill ha.

Under hypnos självkänsla kommer dina omedvetna och medvetna känslor om dig själv att bearbetas. Syftet med arbetet är att påverka, förändra och förbättra din självkänsla.

Hypnos självkänsla

1 och 1/2 timme

Regression – tillbaka till tidigare liv

2 timmar

Hypnoterapi – bearbeta känslor från det nuvarande livet

2 timmar

Utbildning – Din självkänsla

Vi träffas fyra kvällar och varje kurstillfälle innehåller hypnos självkänsla där du får bearbetar dina omedvetna och medvetna känslor om dig själv för att påverka, förändra och förbättra din självkänsla.
Läs mer om kursen Din självkänsla

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Back to top